UVJETI PRODAJE

Dobrodošli na stranice electus-webshop.com - online prodavaonice. Pružatelj usluge internet prodaje je tvrtka ALTILIUM FAKTOR d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Trpimirova 15, OIB: 80002432241, upisana u Trgovački sud u Zagrebu (ZG Tt-12/10773-2 - temeljni kapital 20.000kn i uplaćen u cjelosti), zastupana po direktoru Boris Bertović, Žiro račun u Zagrebačkoj banci: HR4223600001102330894.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja, pritužbe, molim da nas kontaktirate putem e-maila: prodaja@electus-webshop.com, telefona: 01 5533 349 Tvrtka ALTILIUM FAKTOR d.o.o u potpunosti provodi Zakon o zaštiti potrošača.  

 

UVJETI PRODAJE I PREDUGOVORNE OBVEZE

1. Sklapanje - Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Novi Forum d.o.o za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i ALTILIUM FAKTOR d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet Ugovora je kupnja proizvoda ili usluge putem Internet trgovine. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: e-mail porukama, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te web aplikacije. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu ALTILIUM FAKTOR d.o.o na jedan od slijedećih načina: 

- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik electus-webshop.com.

- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe, odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem prodaja@electus-webshop.com elektroničke pošte.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu kao i telefonski kontakt. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ALTILIUM FAKTOR d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između ALTILIUM FAKTOR d.o.o i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014)

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 110/15) Obrazac.

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju a koje ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: prodaja@electus-webshop.com ili na telefonski broj 01 5533 349. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 01 5533 349 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

 

2. Raskid ugovora i povrat uplate - U slučajevima kada je kupljena roba preko electus-webshop.com internet trgovine oštećena ili vidno drugačija od one naznačene u prodavaonici te takva oštećenja nisu uzrokovana štetom drugih pravnih ili fizičkih osoba (ponekad moguća mala razlika između stvarnog proizvoda i slike zbog prikaza boja - stoga preporučamo da pažljivo provijerite boje i opis kako bi bili sigurni u svoj odabir) electus-webshop.com online trgovina i vlasnik ALTILIUM FAKTOR d.o.o će u najkraćem mogućem roku, robu zamijeniti ili izvršiti povat plaćanja. Kako je nama prvenstveno cilj zadovoljstvo naših kupaca, ovakve slučajeve ćemo smatrati iznimnim te uložiti veliki trud kako bi se oni sveli na najmanju moguću razinu. Unaprijed se ispričavamo svim kupcima koji su takvu robu zaprimili pa makar da ona nije direktna krivnja electus-webshop.com.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ALTILIUM FAKTOR d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na prodaja@electus-webshop.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte ili ispunjavanjem obrasca. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ALTILIUM FAKTOR d.o.o, odnosno electus-webshop.com zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ALTILIUM FAKTOR d.o.o može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Korisnik je dužan snositi troškove vraćanja robe.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu ALTILIM FAKTOR d.o.o., Ilica 320 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ALTILIUM FAKTOR d.o.o, odnosno electus-webshop.com, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01 5533 349 ili se javi na prodaja@electus-webshop.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti electus-webshop.com iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio ALTILIUM FAKTOR d.o.o o jednostranom raskidu Ugovora.

 

3. Jamstvo Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa Zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa. Za materijalne nedostatke proizvoda odgovaramo sukladno odredbama zakona o obveznim odnosima. electus-webshop.com ne odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari po Zakonu o obveznim odnosima. Kupac je dužan čuvati račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Poboljšana pretraga