Obrazac za raskid ugovora

Altilium faktor d.o.o.

Trpimirova 15

10000, Zagreb

Tel: 01/5533 349

E-mail: prodaja@electus-webshop.com

Obrazac za jednostrani raskid o kupnji proizvoda ili usluga o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga na web trgovini Electus Webshop sklopljenog putem Internet narudžbe ili telefona

Ja,______________________________________________(ime i prezime potrošača) Iz ___________________________________________(adresa

ptrošača: mjesto, ulica, broj) Ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupnj sljedeće robe/usluge:

___________________________________________________(upišite naziv artikla) prema računu ili broju narudžbe______________________(upišite broj

dokumenta) primljene dana_____________(upišite datum) Odaberite opciju: a) Ovime zahtijevam povrat novca na_______________________________________ _________________________________(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa) b) Ovime

zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za:_____________________________________________________________________ c) Ovime zahtijevam

popust na svoju sljedeću kupnju U_________(grad, mjesto), dana______________________(datum)

 

POTPIS POTROŠAČA:

Nema artikala za prikaz u ovoj kategoriji.