VISOKOTLAČNI EL. PROTOČNI BOJLER WIJAS PERFECT 5,0 kW

Cijena:
(Poštarina nije u cijeni) 695,00 kn
Bez poreza: 556,00 kn
Model: WIJAS PERFECT 5000 5,0 kW VISOKOTLAČNI
Šifra:
Nagradni bodovi: 0
Dostupnost: Dostupno

ELEKTRONIČKA KONTROLA – UŠTEDA ENERGIJE PREKO 30% U ODNOSU NA HIDRAULIČKU KONTROLU

 

Opis proizvoda:

 

 

 

 Prednosti uporabe protočnog bojlera pod tlakom, modela PERFECT

- Znatne uštede na potrošnji električne energije u usporedbi sa drugim bojlerima.

- Brza i trajna potrošnja tople vode.

- Ugrađena elektronička sklopka putem koje se značajno prolongira vijek uporabe grijača.

- Mogućnost korištenja grijača prilikom vrlo niskog tlaka opskrbe vodom (cca. 0,06 MPa)

- Zahvaljujući ugrađenom elektroničkom sustavu kontrole, u uređaj nisu ugrađeni nepouzdani djelatni uređaji poput membrane i tradicionalnih električnih kontakata. Ovim se znakovito produžuje radni vijek uporabe proizvoda i u konačnici se poboljšava pouzdanost.

 

1. Primjena

Protočni bojler pod tlakom PERFECT je projektiran za dobavu tople vode u sanitarnim čvorovima, poput bazena za pranje i nužnika. Kako bi ekonomično iskoristili bojler, potrebno ga je ugraditi što je moguće bliže opremi za koju ga želimo koristiti. Uređaj je u cijelosti projektiran za korištenje u okolišu sa mnogo vlage. Ipak, prskanje vodom se ne preporučuje. Maksimalna temperatura vode za dobavu ne smije prijeći 30 °C.

Potrebno je zapamtiti kako proizvodnja tople vode bojlera ovisi o:

- Dostupnosti električne energije.

- Protoku vode kroz uređaj. Što je veći protok kroz bojler, niža je ostvarena temperatura vode na ispustu (Tablica 1.)

- Padu napona u električnom sustavu. Na primjer, pad napona za 10 % rezultira sniženjem grijaćeg učinka za 19 % (Tablica 2.) Pad napona ispod vrijednosti od 185 V uzrokuje blokadu elektroničkog sustava i prekid rada bojlera.

- Temperaturi vode za opskrbu.

 

 

 Opskrba vodom temperature 15 °C. Protok vode

[l / min]

1,5

2

2,5

3

3,5

Perfect 3500

[°C]

48

40

35

32

-

Perfect 4000

[°C]

53

43,5

38

34

-

Perfect 4500

[°C]

59,5

48,5

41

37

-

Perfect 5000

[°C]

62,5

50,5

43,5

39

35

Perfect 5500

[°C]

-

54

46

41

37,5

 

 

PRESJEK ŽICE

 

 

Tip

 

Perfect 3500

 

Perfect 4000

 

Perfect 4500

 

Perfect 5000

 

Perfect 5500

Minimalni poprečni presjek žice [mm2]

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Jakost struje [A]

15,2

17,4

19,6

21,7

23,9

 

 

 

Tehnički podaci

 

Tip bojlera

 

 

 

Perfect 3500

 

 

 

Perfect 4000

 

 

 

Perfect 4500

 

 

 

Perfect 5000

 

 

 

Perfect 5500

 

Snaga [kW]

 

3,5

 

4,0

 

5,0

 

5,0

 

5.5

Jakost struje [A]

15,2

17,4

19,6

21,7

23,9

Napon [V]

230

230

230

230

230

Minimalni tlak prekidanja protoka vode [l / min]

1,1

1,25

1,4

1,5

1,6

Maksimalno dopušteni tlak vode [MPa]

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Kategorija zaštite od prskanja

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

Minimalni otpor protoku vode pri 15 °C

1300

1300

1300

1300

1300